لیست اخبار صفحه :1
جلسه بررسی  وضعیت امنیت غذایی  و سلامت در تغذیه
جلسه بررسی وضعیت امنیت غذایی و سلامت در تغذیه در اتاق فکر ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

جلسه بررسی وضعیت امنیت غذایی و سلامت در تغذیه

جلسه بررسی وضعیت امنیت غذایی و سلامت در تغذیه در اتاق فکر ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 1402/6/5جلسه وضعیت امنیت غذایی و سلامت در تغذیه در اتاق فکر ستاد دانشگاه تشکیل شد.

شورای پیامگزارن سلامت مرکز بهداشت غرب درتاریخ 1402/5/31 تشکیل شد.
شورای پیام گزاران سلامت مرکز بهداشت غرب

شورای پیامگزارن سلامت مرکز بهداشت غرب درتاریخ 1402/5/31 تشکیل شد.

در تاریخ 1402/05/31 جلسه پیام گزاران سلامت غرب با حضور نماینده شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، پیام گزاران ادارات و سازمان های تحت پوشش و همکاران مرکز بهداشت در سالن دانش مرکزبهداشت غرب برگزار گردید.

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی کارکنان
برگزاری همایش بزرگ پیاده روی کارکنان در آستانه روز جهانی خانواده اولین روز از هفته ملی جمعیت

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی کارکنان

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی کارکنان دانشگاه به همراه خانواده هایشان با برنامه های متنوع دیگری در آستانه روز جهانی خانواده و اولین روز از هفته ملی جمعیت توسط دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه با همکاری واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 24/2/1402 از ساعت 8 صبح در محل پردیس همت آغاز شد.

جلسه اجرایی سند ملی بیماریهای غیر واگیر
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار کرد

جلسه اجرایی سند ملی بیماریهای غیر واگیر

جلسه اجرایی سند ملی بیماریهای غیر واگیر روز شنبه مورخ 30/02/1402 ساعت 10:00 به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت با حضور دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، دکتر رحیمی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت و جمعی از مدیران و کارشناسان هر دو حوزه در دفتر دبیرخانه تشکیل شد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته سلامت سالمندان استان تهران را برگزارکرد
کمیته سلامت سالمندان استان تهران

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته سلامت سالمندان استان تهران را برگزارکرد

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته هماهنگی سلامت سالمندان استان روز شنبه 8 بهمن 1401 با حضور معاونان بهداشتی و درمانی دانشگاه ها، روسای دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه ها و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان های همکار را در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد. در این کمیته بر انجام پروژه‌ های مشترک با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران و علوم توانبخشی و مشارکت بین بخشی سازمان های ذیربط تاکید شد.

جلسه هماهنگی کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد
جلسه هماهنگی کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

جلسه هماهنگی کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد

پیرو مصوبات کمیته سالمندان استان تهران برگزار شده در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی مورخ 24/08/1401 ، در خصوص مصوبه سوم کمیته مبنی بر" تشکیل جلسه برون بخشی جهت اعلام انتظارات از سایر ارگان ها" با تأکید بر سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه، روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 جلسه ای جهت ایجاد هماهنگی های لازم با حضور دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار، خانم امیراصلانی رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان، خانم ملامیر کارشناس برنامه سلامت سالمندان، خانم گلدانی کارشناس برنامه سلامت سالمندان و مهندس خاندانی کارشناس اداره توسعه پایدار ساعت 14:00-12:30 در دفتر رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار گردید.

سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد
سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار

سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد

سومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت ادارات شهرستان شهریار ، با حضور خانم دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم دکتر هاشم پور رئیس اداره توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتر قدیری معاون بهداشت شبکه و پیام گزاران سلامت ادارات شهرستان در روز چهارشنبه 23 آذر 1401 در سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار برگزار شد.

Template settings