آخرین اخبار
آرشیو
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته سلامت سالمندان استان تهران را برگزارکرد
1401/11/09
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته سلامت سالمندان استان تهران را برگزارکرد
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی کمیته هماهنگی سلامت سالمندان استان روز شنبه 8 بهمن 1401 با حضور معاونان بهداشتی و درمانی دانشگاه ها، روسای دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه ها و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان های همکار را در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد. در این کمیته بر انجام پروژه‌ های مشترک با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تهران و علوم توانبخشی و مشارکت بین بخشی سازمان های ذیربط تاکید شد.
کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد
1401/10/21
کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد
پیرو مصوبات کمیته سالمندان استان تهران برگزار شده در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی مورخ 24/08/1401 ، در خصوص مصوبه سوم کمیته مبنی بر" تشکیل جلسه برون بخشی جهت اعلام انتظارات از سایر ارگان ها" با تأکید بر سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه، روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 جلسه ای جهت ایجاد هماهنگی های لازم با حضور دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار، خانم امیراصلانی رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان، خانم ملامیر کارشناس برنامه سلامت سالمندان، خانم گلدانی کارشناس برنامه سلامت سالمندان و مهندس خاندانی کارشناس اداره توسعه پایدار ساعت 14:00-12:30 در دفتر رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار گردید.
سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد
1401/10/04
سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد
سومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت ادارات شهرستان شهریار ، با حضور خانم دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم دکتر هاشم پور رئیس اداره توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتر قدیری معاون بهداشت شبکه و پیام گزاران سلامت ادارات شهرستان در روز چهارشنبه 23 آذر 1401 در سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار برگزار شد.
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان
1401/09/09
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان در سال 1401 در روز یکشنبه مورخ 06/09/1401 در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه ،دکتر مشتاقی معاون شبکه بهداشت، نمایندگان ادارات و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.
دومین شورای پیامگزاران سلامت شهرستان ملارد در سال 1401 برگزار شد.
1401/09/09
دومین شورای پیامگزاران سلامت شهرستان ملارد در سال 1401 برگزار شد.
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان ملارد در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه، کارشناس مسئولان ستاد شبکه بهداشت و درمان، پیام گزاران سلامت و نمایندگان ادارات شهرستان و تعدادی از کارشناسان ستادی این شبکه برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
شیوه نامه دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی و ارکان وابسته
شیوه نامه کمیته دیده بانی
شیوه نامه پیام گزاران سلامت
Template settings