آخرین اخبار
آرشیو
کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد
1401/10/21
کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد
پیرو مصوبات کمیته سالمندان استان تهران برگزار شده در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی مورخ 24/08/1401 ، در خصوص مصوبه سوم کمیته مبنی بر" تشکیل جلسه برون بخشی جهت اعلام انتظارات از سایر ارگان ها" با تأکید بر سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه، روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 جلسه ای جهت ایجاد هماهنگی های لازم با حضور دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار، خانم امیراصلانی رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان، خانم ملامیر کارشناس برنامه سلامت سالمندان، خانم گلدانی کارشناس برنامه سلامت سالمندان و مهندس خاندانی کارشناس اداره توسعه پایدار ساعت 14:00-12:30 در دفتر رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار گردید.
سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد
1401/10/04
سومین نشست پیام گزاران سلامت شهرستان شهریار تشکیل شد
سومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت ادارات شهرستان شهریار ، با حضور خانم دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم دکتر هاشم پور رئیس اداره توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتر قدیری معاون بهداشت شبکه و پیام گزاران سلامت ادارات شهرستان در روز چهارشنبه 23 آذر 1401 در سالن همایش شبکه بهداشت و درمان شهریار برگزار شد.
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان
1401/09/09
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان در سال 1401 در روز یکشنبه مورخ 06/09/1401 در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه ،دکتر مشتاقی معاون شبکه بهداشت، نمایندگان ادارات و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.
دومین شورای پیامگزاران سلامت شهرستان ملارد در سال 1401 برگزار شد.
1401/09/09
دومین شورای پیامگزاران سلامت شهرستان ملارد در سال 1401 برگزار شد.
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان ملارد در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه، کارشناس مسئولان ستاد شبکه بهداشت و درمان، پیام گزاران سلامت و نمایندگان ادارات شهرستان و تعدادی از کارشناسان ستادی این شبکه برگزار شد.
تشکیل کمیته سلامت سالمندان پرخطر استان تهران و ارائه گزارش اقدامات 6ماهه اول سال 1401 در راستای سند ملی سالمندان استان تهران- احصاء چالش های سالمندان پرخطر
1401/08/25
تشکیل کمیته سلامت سالمندان پرخطر استان تهران و ارائه گزارش اقدامات 6ماهه اول سال 1401 در راستای سند ملی سالمندان استان تهران- احصاء چالش های سالمندان پرخطر
دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی روز سه شنبه مورخ 1401/08/24 کمیته سلامت سالمندان پرخطر استان تهران را با حضور رؤسای گروه سالمندان معاونت های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران و نمایندگان شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی برگزار کرد.
اطلاعیه ها
آرشیو
شیوه نامه دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی و ارکان وابسته
شیوه نامه کمیته دیده بانی
پیام گزاران سلامت
Template settings