بزرگراه شهید همت جنب برج میلاد

ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران طبقه 5 

تلفن 86702522 - 86702559- 8672523- 86702561

http://social.iums.ac.ir/ارتباط-با-ما

Template settings