دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

بازدید از موسسه فرشتگان دیوار چهل و هفت

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

بررسی امکان ترویج الگوی دهنده‌ی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه‌ی کمیته‌ی تخصصی خیریه‌های بیمارستانی دانشگاه تیرماه نود و هفت

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

یادداشت دکتر موسوی معاون اجتماعی دانشگاه در راستای استفاده بهینه از انرژی

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

بررسی میدانی موقوفه‌ی مرحومه فتحیه توسط مدیران معاونت اجتماعی

..

ادامه...
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن