• 1403/02/27 - 12:18
  • - تعداد بازدید: 94
  • - تعداد بازدید کنندگان: 83
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
سومین کمیته فنی نان کامل

سومین کمیته فنی نان کامل روز چهارشنبه مورخ 1403/2/19ساعت 12:40-10:00 در اتاق فکر ستاد دانشگاه تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی سومین کمیته فنی نان کامل روز چهارشنبه مورخ 1403/2/19 ساعت 12:40-10:00 در اتاق فکر ستاد دانشگاه تشکیل شد.

333567.mp3 سومین کمیته فنی نان کامل روز چهارشنبه مورخ 1403/2/19ساعت 12:40-10:00 در اتاق فکر ستاد دانشگاه تشکیل شد.

سومین کمیته فنی نان کامل روز چهارشنبه مورخ 1403/2/19 ساعت 12:40-10:00 در اتاق فکر ستاد دانشگاه تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه سومین کمیته فنی نان کامل غذای سالم در سفره مردم روز چهارشنبه مورخ 1403/2/19 با حضور دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، دکتر ایزدی رئیس مرکز پژهش های غلات، دکتر آرش طاهری معاون مرکز پژوهش های غلات، دکتر پور یزدان پناه مدیرگروه دفتر بهبود تغذیه دانشگاه و هیأت علمی گروه تغذیه، دکتر سید حمزه کارشناس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر تیموری هیأت علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت، مهندس وثیقی کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشت ، مهندس معمارزاده کارشناس معاونت غذا و دارو، مهندس اسدنژادکارشناس گروه آرد و غلات معاونت غذا و دارو، مهندس میرسپاس مدیر کنترل کیفیت شرکت آرد تابان، مهندس احمدی کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان، آقایان حسنلو و حاتمی از اتحادیه نانوایان شهرستان بهارستان، مهندس خاندانی و خانم سلیمی کارشناسان دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه تشکیل شد. در این نشست ضمن تحلیل موانع و مشکلات تولید نان کامل و اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و ارگان های مرتبط؛ سوالاتی در خصوص جزئیات نان کامل، تعریف نان سالم، امکان اجرایی شدن تهیه نان کامل/ سالم به لحاظ ساختاری، اقتصادی و اجرایی، هزینه اثربخشی سلامت نان چگونه خواهدبود و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 333567
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

Template settings