• 1401/09/09 - 13:21
  • - تعداد بازدید: 129
  • - تعداد بازدید کنندگان: 118
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه
دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان

دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان

دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان در سال 1401 در روز یکشنبه مورخ 06/09/1401 در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه ،دکتر مشتاقی معاون شبکه بهداشت، نمایندگان ادارات و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

8141.mp3 دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان

دومین جلسه شورای پیام گذاران سلامت شهرستان بهارستان در سال 1401 در روز یکشنبه مورخ 06/09/1401 در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان با حضور دکتر هاشمی پور رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه ،دکتر مشتاقی معاون شبکه بهداشت، نمایندگان ادارات و مسئولین ستادی شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

در ابتدا جلسه دکتر مشتاقی ضمن خیر مقدم به حضار، در خصوص دستورکار ابلاغ شده از دانشگاه که شامل بسته پایه سلامت کارکنان و سند ملی سالمندان می باشد توضیحاتی ارائه نمودند . سپس دکتر هاشمی پور طی سخنانی یکی از مهمترین منابع هر سازمان را نیروی انسانی آن سازمان قلمداد نمود و گفت: سلامت، توانمندی و کارآمدی نیروی انسانی، باعث افزایش کارآیی هر سازمان می شود.و بر اهمیت همکاری بین بخشی در سلامت، لزوم کنترل عوامل زیان آور در محیط کار، بررسی سلامت جسمی و سلامت روان کارکنان ادارات تأکید کردند و در خصوص لزوم تشکیل دبیرخانه سلامت دستگاه ها و نیازسنجی سلامت در ادارات، تشکیل پرونده سلامت و معاینات دوره ای کارکنان، در شهرستان تاکید نموند. سپس نمایندگان ادارات در راستای مصوبات جلسه قبلی نسبت به معرفی خود و گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص انجام معاینات دوره ای کارکنان و  تشکیل دبیرخانه سلامت در اداره تحت پوشش خود توضیحاتی ارائه نمودند و کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای خانم مهندس هونجانی در ارتباط با بسته خدمات سلامت پایه کارکنان، اقدامات انجام شده تاکنون، مشکلات پیش رو و انتظارات از ادرات توضیحاتی ارائه نمودندو در ادامه عنوان نمودند جهت انجام معاینات ادواری با واحد طب کار شبکه بهداشت و نیز برگزاری جلسات آموزشی ارگونومی اداری و نیز ارزیابی روشنایی و سروصدا  با تایید بازرسان بهداشت حرفه ای از سوی ادارات مربوطه بایستی با  شبکه بهداشت مکاتبه انجام گیرد.خانم افتخاری کارشناس برنامه سالمندان بهداشتی به سیر افزایشی جمعیت سالمندان کشور اشاره نمود و گفت: با توجه به ابلاغ سندملی سالمندی به کلیه ارگا نها و ادرات ،سالمندان منطقه تحت پوشش شناسایی و رتبه بندی انجام گردد و اقداماتی که هر ارگان می تواند به سالمندان تحت پوشش خود ارائه دهد به این شبکه ارسال گردد.

در پایان خانم مهندس احمدی در خصوص ضرورت ارسال گزارش اقدامات انجام شده در حوزه سلامت و مصوبات جلسات شورای پیام گزاران به شبکه بهداشت تاکید نمودند .

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 8141
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings