• 1403/03/13 - 09:27
  • - تعداد بازدید: 139
  • - تعداد بازدید کنندگان: 135
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه
دومین نشست اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد. پیرو جلسه مورخ 1402/12/16 در خصوص تحلیل گزارش¬ها/ اقدامات و رصد آخرین وضعیت باقیمانده آلاینده ها، آفت کش ها و سموم در راستای مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی و جلسه مورخ 1403/2/10ر خصوص مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول دروز چهارشنبه 1403/3/9 تشکیل شد.

334374.mp3 دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه دومین جلسه اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول  در سال 1403 را روز چهارشنبه مورخ 1403/3/9 تشکیل داد.

این جلسه  با حضور دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، دکتر ناصح مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار، دکتر نوروزمهر از دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مهندس عباسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم، مهندس حق شناس مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار، مهندس کردحسینی معاون جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان، مهندس رفیعی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مهندس میری کارشناس زراعت مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مهندس رهنما کارشناس سموم معاونت غذا و دارو، مهندس احمدی کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان بهارستان، مهندس غفوری کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان رباط کریم، مهندس خدری نماینده شورای سلامت و امنیت غذایی شبکه بهداشت و درمان شهریار، مهندس خاندانی و خانم سلیمی کارشناسان دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل شد.

دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این جلسه سؤالاتی در زمینه اندازه گیری آلاینده ها/ سموم و کودهای کشاورزی مصرفی و عوامل مداخله کننده در آلایندگی محصولات کشاورزی، نوع محصولات کشاورزی مورد نمونه برداری و اضافه شدن محصولات جدید به برنامه، شناسایی منابع آلاینده و مقایسه با استانداردهای سازمان/ معاونت غذا و دارو ، پروتکل فعلی برداشت نمونه ها و چگونگی وظایف محوله و بررسی تکالیف برای نمونه های با نتایج عدم انطباق را مطرح کردند. سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی در خصوص وجود محصولات متنوع و کارخانجات متعدد صنایع غذایی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ لزوم شناخت محصولات غالب در شهرستان های حوزه دانشگاه و بررسی امکان اضافه شدن نوع محصولات در شهرستان های دیگر، نیز پیشنهاداتی ارائه دادند. دکتر نوروزی بحث ارتقاء ایمنی غذایی محصولات کشاورزی، در جهت ایجاد امنیت غذایی، اطلاع رسانی به مردم و حذف نارضایتی ها جهت آگاهی از سلامت محصولات، را بسیار حائز اهمیت دانستند. دکتر ناصح مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار به همراهی 3 ساله شبکه بهداشت و درمان شهریار با توجه به برنامه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی رغم مشکلات موجود اشاره کردن دو برداشت محصول از زمین کشت محصولات؛ در راستای اجرای مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را ضروری بیان کردند. در ادامه جلسه مدعوین به بیان نظرات و راهکارهای اجرایی پرداختند.

 

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 334374
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

Template settings