• 1403/03/12 - 09:01
  • - تعداد بازدید: 50
  • - تعداد بازدید کنندگان: 48
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
نشست هم اندیشی سندملی سالمندان

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 در ستاد دانشگاه تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 1403/3/7 در ستاد دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه گفتند برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، میتواند سالمندی جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری نماید. در این جلسه آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه گفتند برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، میتواند سالمندی جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری نماید.

334368.mp3 به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 در ستاد دانشگاه تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه نشست هم اندیشی سندملی سالمندان در روز دوشنبه مورخ 1403/3/7 در ستاد دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه سلامت وامنیت غذایی دانشگاه گفتند برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، میتواند سالمندی جمعیت را تبدیل به یک فرصت مناسب برای سالمندان و جامعه کرده و از بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری نماید.

وسرکارخانم دکتر رضازاده رئیس شورای ملی سالمندان کشور اظهارداشتند در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای ملی سالمندان و گروهی از تشکل‌های مردم نهاد، امور سالمندان را تحت پوشش قرار می‌دهند. و در این بین شورای ملی سالمندان با عضویت ۱۸ دستگاه وظایف سیاست گذاری در جهت تامین سلامت و رفاه سالمندان کشور، تصویب برنامه‌های مربوط به سالمندان در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه‌های مصوب شورا را بر عهده دارد.

دراین جلسه به وجود  بنیادهای فرزانگان با هدف توانمندسازی سالمندان و تشکیل این بنیاد از طریق سالمندان، به ویژه سالمندان نخبه اشاره شد و اهداف این بنیادها بر اساس حضور موثر سالمندان در جامعه اعلام گردید. این بنیاد‌ها موسسات مردم نهاد فعالی هستند که کاملا به صورت داوطلبانه خدماتی را به سالمندان در سطوح ملی، شهرستانی و منطقه‌ای ارائه می‌دهند.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 334368
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

Template settings