• 1403/04/12 - 11:48
  • - تعداد بازدید: 34
  • - تعداد بازدید کنندگان: 28
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه روز دوشنبه مورخ1403/4/4 تشکیل شد.

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه را روز دوشنبه مورخ1403/4/4 تشکیل داد.

335471.mp3 به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه روز دوشنبه مورخ1403/4/4 تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه روز دوشنبه مورخ1403/4/4 تشکیل شد.

اولین نشست هم اندیشی خبرگان تغذیه با حضور  آقای دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، آقای دکتر ابوالحسنی مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده پزشکی، خانم دکتر جزایری مدیر گروه آموزشی تغذیه دانشکده بهداشت، خانم دکترپوریزدان پناه هیأت علمی گروه تغذیه بالینی دانشکده پزشکی و سرپرست گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت، خانم سلطانی رضوانده مسئول تغذیه معاونت درمان، خانم مهندس خاندانی و خانم سلیمی کارشناسان دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه؛ ساعت9:30 روز دوشنبه مورخ 1403/4/4 تشکیل شد.  در این جلسه دکتر نوروزی به تصویب سند ملی امنیت غذایی در سال 1402 و استقرار مباحث ارتقاء فرهنگ تغذیه و امنیت غذایی در خانوار، جامعه، قرارگیری غذای بیمارستان در رده دارو­ها و ارتقاء استاندارد غذا در بیمارستان ها را از الویت برنامه های پیش رو معرفی کرد و شروع پروژه های مشترک با همراهی گروه های مختلف دانشگاه شامل اساتید، دانشجویان، معاونت های آموزش، بهداشت، درمان، توسعه، پژوهشی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 335471
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

Template settings