• 1403/02/16 - 14:39
  • - تعداد بازدید: 187
  • - تعداد بازدید کنندگان: 177
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی جلسه بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک تشکیل شد.

پیرو مصوبات جلسه مورخ 1402/12/16در خصوص تحلیل گزارشها/ اقدامات و رصد آخرین وضعیت باقیمانده آلاینده ها، آفت کش ها و سموم در راستای مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی، جلسه ی بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 در اتاق فکر دانشگاه تشکیل شد.

332325.mp3 به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی جلسه بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک تشکیل شد.

به همت دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی جلسه بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک تشکیل شد.

پیرو مصوبات جلسه مورخ 1402/12/16 در خصوص تحلیل گزارش ها/ اقدامات و رصد آخرین وضعیت باقیمانده آلاینده ها، آفت کش ها و سموم در راستای مصوبه 6 از پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اهداف برنامه ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی، جلسه ­ا­ی در راستای بررسی مشکلات مرتبط با کانال محمدیه، تصفیه خانه شهرقدس و رودخانه بادامک روز دوشنبه مورخ1403/2/10 با حضور دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، مهندس براخاصی سرپرست دفتر کنترل کیفی و بهداشت شرکت آبفای غرب استان تهران، مهندس خدابخشی کارشناس آب و فاضلاب معاونت بهداشت دانشگاه، مهندس همتی کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان شهریار، مهندس مستعد کارشناس فنی آب های سطحی امور منابع آب شهرستان شهریار، ، مهندس پرویزی کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس، مهندس علمداری کارشناس آب و فاضلاب واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهریار، مهندس خدری نماینده شورای سلامت و امنیت غذایی شبکه بهداشت و درمان شهریار، مهندس خاندانی و خانم سلیمی کارشناسان دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اتاق فکر دانشگاه تشکیل شد.

دکتر نوروزی سرپرست دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشکلات موجود در منابع آبی مورد استفاده کشاورزان شهرستان شهریار را مهم و قابل بررسی و اصلاح بیان کرد. ایشان ارائه راه کار در حوزه های مختلف علمی در حل مشکلات موجود را ضروری بیان کرد و مشارکت برون بخشی جهت دستیابی به نتایج در راستای ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی را الزامی دانست. در ادامه اعضای جلسه به بیان مشکلات و ارائه راه کارهای اجرایی پرداختند.

از مصوبات این نشست بازدید مشترکی با حضور نمایندگان دادستانی، آب و فاضلاب غرب و  جنوب غرب استان تهران، حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار و شهرقدس و اعضای جلسه از کانال محمدیه، خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرقدس، رودخانه بادامک و... در هفته اول خرداد1402 می باشد.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه,خبرها
  • کد خبر : 332325
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

تصاویر

Template settings