• 1401/08/14 - 10:32
  • - تعداد بازدید: 141
  • - تعداد بازدید کنندگان: 126
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه
جلسه مشترک دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و معاونت بهداشتی در خصوص پیشگیری از خودکشی

برگزاری جلسه مشترک دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و معاونت بهداشتی در خصوص پیشگیری از خودکشی

جلسه پیشگیری از خودکشی روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 ساعت 8:30 به ریاست خانم دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و با حضور خانم دکتر فهیم مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ، خانم دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار،خانم فرحناز امیرلو کارشناس مسئول سلامت روان معاونت بهداشت، ، خانم دکتر صفی پور و خانم مهندس خاندانی در دفتر دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی تشکیل گردید.

7057.mp3 برگزاری جلسه مشترک دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و معاونت بهداشتی در خصوص پیشگیری از خودکشی

جلسه پیشگیری از خودکشی روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 ساعت 8:30 به ریاست خانم دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و با حضور خانم دکتر فهیم مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی ، خانم دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار،خانم فرحناز امیرلو کارشناس مسئول سلامت روان معاونت بهداشت، ، خانم دکتر صفی پور و خانم مهندس خاندانی در دفتر دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی تشکیل گردید.

دکترفاطمه رضوان مدنی هدف از جلسه را ترویج و توسعه آگاهی افراد جامعه در پیشگیری از خودکشی بیان نمودند. ایشان اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری اطلاعات در سالهای گذشته و لزوم بروز رسانی آمار و اطلاعات موجود را مهم اعلام کردند. همچنین شورای پیام گزاران سلامت در سطح دانشگاه و امکان استفاده گسترده از این شورا در آموزش های برون سازمانی را مورد توجه اعضای جلسه قراردادند و بر ضرورت بررسی مسائل  و مشکلات روانی در قشر جوان در دوره بعد از کرونا تأکید کردند. دکتر رضوان مدنی لزوم برنامه ریزی دقیق و تقسیم کار بین ادارات و نیاز به تعامل و هماهنگی های اداری و همکاری هرچه بیشتر سایر ارگان ها به ویژه  بهزیستی را پیشنهاد دادند.

دکتر فروزان فهیم به لزوم ارتباط هرچه بیشتر کمیته پیشگیری از خودکشی با دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی و انجام تحقیقات جدید در سال جاری با اهداف مداخله ای، همراه

با استخراج موانع پیشرفت تأکید داشتند. ایشان وجود سامانه ثبت خودکشی و درج تحقیقات انجام شده در این سامانه را یادآوری کرده و اهداف موجود درتقویت و توسعه ساختار ارتقای برنامه پیشگیری از خودکشی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی را مورد توجه قراردادند. دکتر فهیم همچنین  نیاز به هماهنگی های درون سازمانی مرتبط، از طریق معاونت بهداشت و اقدامات برون سازمانی از طریق دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه، جهت طرح و پیگیری در دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان را پیشنهاد کردند.

دکتر مریم هاشمی پور در خصوص ظرفیت شورای پیام گزاران سلامت دانشگاه و امکان ارائه آموزش ها با اولویت آموزشهای مرتبط با خود مراقبتی / سلامت روان و انتقال آموزش ها به ادارات از طریق این شورا مطالبی را بیان کردند.

خانم فرحناز امیرلو ضمن اشاره به استراتژی های وزارت بهداشت، در خصوص چالشهای موجود با بهزیستی،درمان،کمبود تخت های اختصاص داده شده به بخش روان در بیمارستان های کشور و همچنین نیاز بیشتر به ارتباطات برون سازمانی بویژه رسانه ها، مطالبی را بیان داشتند.

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار,اطلاعیه
  • کد خبر : 7057
:
کلیدواژه ها
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings