دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

حمایت اجتماعی بعنوان ضربه گیر عمل می کند

 | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
حمایت اجتماعی بعنوان ضربه­ گیر عمل می­کند.
 
حمایت اجتمـاعی مفهـومی نسـبتاً جدیـد است که امروزه هر مشکل سلامتی در ارتباط با آن مورد مطالعـه قـرار مـی­­گیـرد. حمایت اجتماعی به معنی امکاناتی که دیگـران برای فرد فراهم می­کنند، تعریـف شـده اسـت. همچنین به عنوان آگاهی که باعـث مـی شـود، فـردی بـاور کنـد کـه مـورد احتـرام و علاقـه دیگران بوده، عنصری ارزشمند و دارای شأن به شمار آمده و به یک شبکه اجتماعی روابـط و تعهدات متقابـل تعلـق دارد، در نظـر گرفتـه می­شود.
حمایت اجتماعی همانند سپری در مقابل ضربات ناشی از استرس، عمل کرده و نقش تعدیل­کننده آثار منفی حوادث استرس زا را بازی می­کند. لذا تحت شرایط استرس بالا و حمایت کم، آسیب و پریشانی روانی افزایش می­یابد، افراد برخوردار از سطوح بالای حمایت اجتماعی، ممکن است فردی را بشناسند که بتواند راه حلی برای مشکل آنها ارائه کند، آنها را متقاعد نماید که موقعیت بوجود آمده خیلی جدی و مشکل ساز نیست، آنها را امیدوار سازد که مشکل شان حل­ شدنی است. افرادی که از سطوح پایین­ تری از حمایت اجتماعی برخوردارند، به احتمال بسیار کمتری برخوردار از این مزایا و امتیازات می باشند، از این رو اثرات منفی استرس و موقعیت­های استرس­ زا برای آنان، بیشتر و شدیدتر از دارندگان حمایت اجتماعی بالاتر باشد.
منبع سارافینو، ادوارد پ. روانشناسی سلامت، انتشارات رشد، ۱۳۹۸.
      تهیه کننده: صدیقه سعلبی فرد، کارشناس توانمندسازی سازمان های مردم نهاد

دفعات مشاهده: 425 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فعالیت های داوطلبانه و سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 

دفعات مشاهده: 486 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر