دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

۲۷صفر روز وقف مصادف با ۱۲مهر ماه ۱۴۰۰گرامی باد

 | تاریخ ارسال: 1400/7/12 | 
بسمه تعالی
سنت وقف از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی است که انسان در نتیجه تعالیم انبیای الهی آن را از گذشته
های بسیار دور تاریخ به وجود آورده و در صحنه حیات انسانی به صورت پدیده ای اجتماعی برای همه نسل
ها به ودیعت نهاده است.
وقف عملی است باقی و صالح، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و به دور از تحقیر
دیگران، و صدقه ای است دائمی و مستمر بدون ریا، و وامی است بدون اظطراب از بازپرداخت آن، و تعدیل
ثروتی است با رضا و رغبت، بدون اکراه و اجبار و در طلب رضایت خداوند متعال.
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر