• 1401/10/21 - 11:28
  • - تعداد بازدید: 33
  • - تعداد بازدید کنندگان: 26
  • Study time: 1 دقیقه
کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد

پیرو مصوبات کمیته سالمندان استان تهران برگزار شده در دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی مورخ 24/08/1401 ، در خصوص مصوبه سوم کمیته مبنی بر" تشکیل جلسه برون بخشی جهت اعلام انتظارات از سایر ارگان ها" با تأکید بر سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه، روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 جلسه ای جهت ایجاد هماهنگی های لازم با حضور دکتر رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، دکتر هاشمی پور رئیس اداره توسعه پایدار، خانم امیراصلانی رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان، خانم ملامیر کارشناس برنامه سلامت سالمندان، خانم گلدانی کارشناس برنامه سلامت سالمندان و مهندس خاندانی کارشناس اداره توسعه پایدار ساعت 14:00-12:30 در دفتر رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی برگزار گردید.

10153.mp3 کمیته سلامت سالمندان پرخطر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد

 

در این نشست دکتر فاطمه رضوان مدنی رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه ایران ضمن خیر مقدم و تشکر از زحمات و فعالیت‌های انجام شده، با تأکید بر سازماندهی انتظارات از ادارات و سایر ارگان ها، در خصوص اتخاذ سیاست های لازم جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر به سالمندان مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه دکتر هاشمی پور ضمن یادآوری این نکته که هماهنگی و گزارش اقدامات سند سلامت سالمندان طبق جلسه همانگی رؤسای ساغ استان تهران به دانشگاه ایران واگذار گردیده است؛ در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند و همچنین نقش سازمانها و ادارات استان  در پیش برد اهداف سند توضیحاتی را ارائه دادند.

ایشان به ظرفیت و پتانسیل اجرایی پیام گزاران سلامت شهرستانها در راستای اهداف سند سالمندان اشاره کرده وپیشنهاد دادند رؤسای  شورای پیام گزاران سلامت شهرستانهای تابعه در کمیته پیش رو شرکت نمایند.

در ادامه جلسه خانم امیراصلانی و خانم ملامیر  ضمن معرفی افراد تأثیرگزار ارگان های مرتبط در اجرای سند سالمندان، پیشنهاداتی نیز در خصوص نحوه حضور و حمایت ادارات و ارگان ها و برگزاری جلسه ارائه دادند.

 سپس با تبادل نظر اعضاء، انتظارات و همکاری های مورد نیاز از ارگان های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و لیست پیشنهادی مدعوین تعیین گردید.

  • Newsgroup :
  • News code : 10153
کپی لینک کوتاه:
key words
مریم  خاندانی
خبرنگار

مریم خاندانی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings