دبیرخانه کار گروه سلامت و امنیت غذائی- امور خیرین و موسسات خیریه
رئیس اداره خیرین و موسسات خیریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 

دکتر میترا صفی پور  

سمت: رئیس اداره خیرین و موسسات خیریه

ایمیل دانشگاهی:safipour.m@kar.iums.ac.ir

تلفن تماس : 86702522

 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه کار گروه سلامت و امنیت غذائی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=222.36583.66180.fa
برگشت به اصل مطلب