دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معاونت اجتماعی


دکتر سید علی جواد موسوی
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مازیار مرادی لاکه
مدیر مولفه های اجتماعی سلامت

دکتر امیر حسین جلالی ندوشن
مدیر مشارکت های مردمی

دکتر میترا صفی پور
رئیس اداره خیرین و موسسات خیریه

دکتر مریم السادات هاشمی پور
رئیس اداره همکاری های بین بخشی و توسعه پایدار

دکتر بتول طایفی
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامتو امنیت غذایی

دکتر سعید مهرزادی
سرپرست کمیته دانشجویی و مسئول پایش عملکرد معاونت اجتماعی

آقای سعید معراجی
مشاور امور اوقاف دانشگاه

خانم منصوره خالقی
مسئول دفتر معاونت

دکتر ادریس سلطانی
مسئول واحد مددکاری

آقای سروش دهقان
مسئول روابط عمومی و کارشناس امور خیرین و موسسات خیریه

آقای سید حسن نیک سیما
کارشناس توسعه پایدار

خانم صدیقه سعلبی فرد
کارشناس امور خیرین و مشارکت های مردمی

دکتر سارا میناییان
مسئول برنامه ی سفیران سلامت

دکتر سیده معصومه گشتائی
رئیس گروه آموزشی ارتقاء سلامت

خانم سیمین نوری
کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت

آقای رضا شیری
متصدی امور دفتری